top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Jak pracuji

Prodej nemovitosti je velice vážná záležitost, pro někoho je nemovitost celé jeho jmění, životní jistota nebo rodinné dědictví, ke kterému má blízký vztah.

 

Proto k prodeji přistupuji se vší vážností a profesionalitou, kterou si obchodní transakce zaslouží.

Veškeré rady podávám až po pečlivém prostudování případu, neslibuji nemožné a po celou dobu striktně hájím zájmy svého klienta.

DSC_7108.jpg

Postup při spolupráci

1. Úvodní schůzka

 

Naše spolupráce začíná úvodní schůzkou, při které se seznámíme a při které zjistím Vaše potřeby, tzn. proč prodáváte, jak rychle potřebujete z prodeje získat peníze, co je pro Vás důležitější, zda rychlost prodeje nebo získaná cena, zda potřebujete řešit financování návazné koupě jiné nemovitosti, případně rodinné vyrovnání apod.

Úvodní schůzka je ideální v prodávané nemovitosti, abych se mohl seznámit se stavem nemovitosti a mohl pak připravit analýzu prodejní ceny, výši naší odměny a podmínky prodeje. Můžeme se ale také nejdříve setkat v kanceláři, o všem si promluvit a nemovitost navštívit až poté. Úvodní schůzka je nezávazná, nic při ní nepodepisujete a je čistě na oboustranné dohodě, zda budeme spolupracovat.

2. Analýza prodejní ceny a podmínek prodeje

Po získání veškerých informací o nemovitosti, lokalitě, stavu apod. připravím návrh prodejní ceny a podmínky prodeje včetně výše provizní odměny. Provizi získám až po prodeji nemovitosti, pokud se mi tedy nepodaří dle dohodnutých podmínek nemovitost prodat, odměnu nezískám a vy nic neriskujete.

3. Podpis zprostředkovatelské smlouvy

V případě, že se na podmínkách prodeje dohodneme, následuje podpis zprostředkovatelské smlouvy, ve které si podmínky společně definujeme písemně. Smlouva je zároveň i ochrana, že dodržím podmínky, které jsme si dohodli. Od této chvíle pro vás začínám pracovat.

4. Příprava prodejní strategie

Následuje příprava prodejní strategie - ke každé zakázce je potřeba přistupovat individuálně, najít nejdůležitější body, na kterých strategii postavit a způsob jejich prezentace tak, aby se dosáhlo maximální možné prodejní ceny.

5. Příprava nemovitosti na prodej

Nemovitost pak na prodej řádně připravím - první dojem může nemovitost na trhu udělat pouze jednou, je tedy nutné si nechat záležet. Se svým týmem zajistím profesionální fotky, virtuální prohlídku a půdorysy. Občas je potřeba nemovitost nechat uklidit, vymalovat nebo doladit interiér. Vše zařídím za vás. Jako příklad uvádím byt v Praze na Palmovce :

Kotva 1
Get Started

6. Prezentace nemovitosti - inzerce a marketing

 

Připravenou nemovitost je pak třeba správně uvést na trh - vážní zájemci, kteří na trhu čekají na svou nemovitost, o které mají jasnou představu, si potřebují nemovitosti nejen všimnout, ale musí je zaujmout. To je úkol pro marketing na míru a zaměřený na správnou cílovou skupinu.

7. Prohlídky

Důležitou fází jsou prohlídky. Ideální je vést prohlídky bez vaší účasti, získám tak prostor lépe komunikovat se zájemcem, který ztratí ostych a jedná otevřeněji než před majitelem nemovitosti.

8. Vyjednávání

Ve chvíli, kdy naleznu vážné zájemce, nastává fáze vyjednávání. Často zájemci jednají o ceně nebo o různých podmínkách prodeje. Je to důležitá fáze, při které je potřeba využít zkušenosti, nepodlehnout nátlaku a použít správné argumenty, ale zároveň neztratit zájem kupujících.

9. Podpis rezervační smlouvy

Jakmile dojde k dohodě, připravíme rezervační smlouvu, na jejímž základě kupující složí rezervační zálohu do advokátní úschovy. Veškeré dokumenty, tzn. rezervační smlouvu, smlouvu o advokátní úschově a následnou kupní smlouvu u nás vždy připravují advokáti, kteří připravují smlouvy na míru každé nemovitosti. Přenechme právní náležitosti tomu, kdo jim skutečně rozumí.

10. Zajištění financování kupci

V případě, že kupující chce financovat koupi hypotékou, naše hypoteční makléřka pomůže zajistit hypoteční úvěr, čímž budeme mít průběh financování pod kontrolou.

11. Podpis kupní smlouvy

Advokát připraví kupní smlouvu, kterou obě strany předem připomínkují. Jakmile je znění smlouvy odsouhlasené, přistoupí se k podpisu. V případě financování hypotékou, podepisuje se i zástavní smlouva pro banku. Ve chvíli, kdy je složeno v úschově 100 % kupní ceny, zařizujeme přepis nemovitosti na katastru nemovitostí.

12. Výplata kupní ceny a předání nemovitosti

Po přepisu nemovitosti dochází k výplatě kupní ceny z úschovy. Pak zbývá jen předání nemovitosti, pro které připravím předávací protokol a u kterého asistuji. Zařídím za vás i přepis energií. 

O celém průběhu vás budu neustále informovat, abyste měli přehled a věděli, co bude následovat. 

Kontakt
bottom of page